poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku


Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest Pan Andrzej Gogola

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni

autor: Zuzia Pobłocka

 

 

Obiady

Dodano: piątek, 22 stycznia 2021 roku
Informujemy, że opłata za obiady w lutym 2021 roku wynosi 90,00 zł. Więcej szczegółów odnośnie płatności za obiady zawsze tutaj.


Śnieżny konkurs

Dodano: czwartek, 21 stycznia 2021 roku
Ulepimy dziś bałwana? A może wyrzeźbimy coś ze śniegu? Zapraszam uczniów klas 4-6 SP do konkursu na rzeźbę ze śniegu. Wyjdź na dwór, zaczerpnij świeżego powietrza ulep bałwana lub zrób rzeźbę ze śniegu (może być zwierzę, przedmiot). Zrób zdjęcie i prześlij na adres email luszczyk.monika@wp.pl


Spotkanie z fizyką

Dodano: piątek, 15 stycznia 2021 roku
Po powrocie z ferii zimowych sprzyjająca aura pozwoliła na eksperymentowanie. Dzieci z klas 0A i 0C udały się na szkolny plac zabaw w celach naukowych. Miały okazje obserwować zjawisko zmian stanów skupienia wody (ciekły, stały i gazowy). Robiły także bańki mydlane mając nadzieje, że się zamrożą. Udało się to nielicznym i było to zjawisko tak spektakularne, jak i nieuchwytne w soczewce aparatu. Nauczyciele świetlicy: Anna Kapuścińska i JoannaReiter- Perdian


Informacja dla rodziców uczniów z klas 4–8

Dodano: piątek, 15 stycznia 2021 roku
Szanowni Państwo!
Dyrekcja szkoły informuje, że po skończonych feriach zimowych, od dnia 18 stycznia 2021 r. w klasach 4–8 wracamy do nauczania zdalnego. Obowiązywać będzie dotychczasowy plan zajęć.


Powrót do szkoły klas 1-3 ważne informacje!

Dodano: czwartek, 14 stycznia 2021 roku
Szanowni Państwo!
Poniżej znajdują się informacje opracowane w oparciu o Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III z 11 stycznia 2021 r. Większość procedur zostało wprowadzonych i funkcjonowało w 2020 roku. Przypominamy obowiązujące zasady oraz wprowadzamy nowe procedury w celu wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci, Państwa – rodziców i opiekunów oraz wszystkich pracowników szkoły.

Sposób organizowania zajęć
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa na terenie szkoły poza obrębem sal lekcyjnych (Wymóg noszenia maseczek nie obowiązuje tylko podczas trwania zajęć lekcyjnych oraz spożywania posiłków). Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć je w indywidualną osłonę ust i nosa.
3. Uczniowie zobowiązani są do zachowania ogólnych zasad higieny - częste mycie lub dezynfekcja rąk.
4. Dzienny plan zajęć uczniów ogranicza ich przemieszczanie się pomiędzy klasami do niezbędnego minimum.
5. Dla każdej klasy zostaje przydzielona jedna stała sala lekcyjna, z której danego dnia tylko ta klasa będzie korzystała (wykorzystane zostaną sale lekcyjne kl.4-8).
6. Nadal obowiązuje nakaz poruszania się po szkole (tylko w uzasadnionych przepadkach) zgodnie z oznaczonymi kierunkami ruchu (strzałki na holach i korytarzach).
7. Uczniowie podczas wyznaczonych przerw przebywają na korytarzu, gdzie znajduje się sala, w której mają aktualnie zajęcia.
8. Organizacja wyjść poza teren szkoły zostaje zawieszona do odwołania.
9. Zabrania się przynoszenia na teren szkoły przedmiotów osobistych. Uczeń korzysta tylko z własnych przyborów i podręczników, własnych posiłków i napojów (wyjątek – obiady na stołówce).
10. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym ramowym planem zajęć obowiązującym podczas nauki stacjonarnej.
11. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej zostaną podzieleni na grupy wiekowe. Każda grupa korzystać będzie z odrębnej sali.
12. Uczniowie, którzy korzystają ze stołówki szkolnej, będą spożywać posiłki w wyznaczonych stałych porach (rotacyjnie, podczas przerw oraz w trakcie zajęć lekcyjnych) – opieka nauczycieli świetlicy.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci
1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
2. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej szkoły (przedsionek przy głównym wejściu), zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
3. opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa).
4. Rodzice, którzy przyprowadzają dzieci w godz.7.00-8.00, pozostawiają je pod opieką nauczyciela świetlicy dyżurujacego przy drzwiach wejściowych. Uczniowie rozpoczynajacy naukę w godzinach późniejszych samodzielnie udają się do przypisanej im szatni.
5. Rodzice odbierający dzieci oczekują na nie przed budynkiem lub w przedsionku, telefonicznie kontaktują się ze świetlicą ; zachowują wszystkie środki ostrożności (osłona ust i nosa, dystans).
6. Uczniowie z klas, których zajęcia odbywać się będą w skrzydle szkoły kl.4-8 (C piętro, F parter, F piętro) , korzystać będą z szatni klas starszych.

Kontakty z osobami z zewnątrz
1. Kontakt pomiędzy dyrekcją, sekretariatem, nauczycielem bądź wychowawcą a rodzicem odbywać się będzie głównie z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
2. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane rodzicom indywidualnie za pomocą e-dziennika oraz strony internetowej szkoły.
3. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów do podania aktualnych numerów telefonów, stały kontakt i niezwłoczną reakcję w razie otrzymania wiadomości o budzącym niepokój stanie zdrowia dziecka.

Biorąc pod uwagę konieczność minimalizowania zagrożenia związanego z pandemią, apelujemy (jeśli istnieje taka możliwość) o ograniczenie czasu pozostawiania dzieci w szkolnej świetlicy.


Muzyczne Życzenia Świąteczno - Noworoczne

Dodano: czwartek, 24 grudnia 2020 roku
Mikołaj Kowalski z klasy 7B - zaprasza wszystkich do obejrzenia "Muzyczne Życzeń Świąteczno - Noworocznych". Specjalnie dla naszej szpołeczności szkolnej wykonuje dwa utwory na fortepian: "Etiuda jazz" Milana Dvoraka oraz kolędę "Przybieżeli do Betlejem Pasterze". Opieka artystyczna - p.Katarzyna Rogolińska


Komunikat

Dodano: środa, 21 października 2020 roku
W związku z niekorzystnym rozwojem sytuacji epidemicznej, w porozumieniu z organem prowadzącym, zamierzam wystąpić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni o zgodę na wprowadzenie (od 26 października 2020 r.) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gdyni nauczania hybrydowego. Takie kroki podejmą też dyrektorzy innych gdyńskich szkół podstawowych.

Przedszkole nr 57 oraz uczniowie klas 0-3 SP 46 pracować będą w trybie stacjonarnym, bez zmian, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
Uczniowie kl.4-8 uczyć się będą w trybie zdalnym – tj. pozostaną w domach, a lekcje odbywać się będą metodą połączeń on-line.
Obowiązywać będzie dotychczasowy plan zajęć – połączenia nawiązywane będą o stałej porze – zgodnie z tradycyjnym planem dzwonków. Czas trwania zajęć to 30-45 minut.


Stołówka szkolna zapewni wyżywienie uczniom kl.0-3, którzy będą uczęszczać do szkoły i korzystają z obiadów. Opłacona kwota za obiady dla uczniów kl.4-8 objęta zostanie zwrotem. Obowiązująca od poniedziałku organizacja pracy placówki wynika z troski o wspólne bezpieczeństwo. Proszę Was – rodziców i opiekunów o zapewnienie dzieciom (uczniom kl.4-8) odpowiednich warunków do pracy zdalnej oraz wsparcie. Zachęcam do kontaktu on-line z wychowawcą, nauczycielami uczącymi w klasie, pedagogiem oraz psychologiem.

Dyrektor ZSP nr 4
Andrzej Gogola


Regulamin

Dodano: czwartek, 15 października 2020 roku
Dyrekcja szkoły zwraca się ze szczególną prośbą o zapoznanie z Regulaminem Funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 46 w Gdyni w czasie epidemii Covid-19, który obowiązuje w naszej szkole od 1 września 2020 roku, ze zmianami od 15 października 2020 roku.