niedziela, 20 września 2020 roku


Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest Pan Andrzej Gogola

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni

rys: Zuzia Bojke

 

 

Szanowni rodzice!

Dodano: poniedziałek, 24 sierpnia 2020 roku
1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Wasze dzieci wracają do szkoły. Wszyscy jesteśmy pełni obaw związanych z szerzacą się epidemią. Boimy się o naszych podopiecznych, ale również o naszą kadrę pedagogiczną oraz innych pracowników szkoły. Spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność, dlatego robimy wszystko, aby nauka i praca w naszej placówce była bezpieczna.

MEN, MZ oraz GIS określili ogólne zasady funkcjonowania placówek od 1 września br. W oparciu o zawarte tam wytyczne przygotowujemy wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w czasie funkcjonowania epidemii, który uwzględniać będzie sposób organizowania zajęć, procedury przyprowadzania i odbioru dzieci ze szkoły (rodzic będzie mógł przebywać tylko w przestrzeni wspólnej – przedsionku szkoły), czynności higieniczno-sanitarne oraz procedury postępowania na wypadek podejrzenia koronawirusa. Odrębne regulaminy określać będą zasady korzystania z pomieszczeń obiektów sportowych, biblioteki, szatni, świetlicy, itp.

Tak jak dotychczas, kontakty dyrekcji, nauczycieli, wychowawców z rodzicami odbywać się będą drogą mailową lub telefoniczną. Zdajemy sobie sprawę, że zastosowane procedury będą wymagały dyscypliny od wszystkich – nas – nauczycieli, naszych uczniów oraz Was – rodziców. Mamy nadzieję, że staniemy wszyscy na wysokości zadania i podporządkujemy się narzuconym zasadom, bo przecież życie i zdrowie to najwyższa wartość.

Dyrektor ZSP nr 4 w Gdyni
Andrzej Gogola


Bezpieczeństwo ważna rzecz

Dodano: piatek, 11 września 2020 roku
W pierwszych dniach nauki szkolnej uczniowie klasy II b utrwalali bezpieczne zachowania na drodze, wykorzystując do tego między innymi elementy kodowania. Uczniowie na bazie wybranych grafik, przeanalizowali różne sytuacje/zachowania na drodze, następnie stworzyli kod, który przeprowadził je po polach, na których znajdowały się grafiki przedstawiające zachowania bezpieczne. Dzieci utworzyły również drugi kod, dzięki któremu poznały wybrane znaki drogowe.

Katarzyna Olszewska


Zbiór zadań z matematyki

Dodano: poniedziałek, 7 września 2020 roku
Miło nam poinformować, że nakładem wydawnictwa Nowik nasza nauczycielka matematyki, pani Lucyna Grochowska opublikowała kolejny Zbiór zadań z matematyki na dowodzenie dla uczniów klas VII-VIII. Książka jest przeznaczona dla uczniów, chcących przygotować się do konkursów matematycznych, a także do egzaminu ósmoklasisty. Zbiór 101 zadań na dowodzenie zawiera przede wszystkim: zadania geometryczne, zadania dotyczące potęg i pierwiastków oraz zadania dotyczące równań, które sprawiają uczniom najwięcej trudności. Polecamy zbiór zadań wszystkim uczniom z klas VII-VIII.


Regulamin

Dodano: czwartek, 27 sierpnia 2020 roku
Dyrekcja szkoły zwraca się ze szczególną prośbą o zapoznanie z Regulaminem Funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 46 w Gdyni w czasie epidemii Covid-19, który obowiązuje w naszej szkole od 1 września 2020 roku.


Świetlica

Dodano: czwartek, 27 sierpnia 2020 roku
Publikujemy ważne informacje dotyczące uczestnictwa dzieci w zajęciach świetlicowych. Wszystkie szczegóły znajdują się tutaj.


Podręczniki

Dodano: wtorek, 1 września 2020 roku
Publikujemy wykaz podręczników (objętych subwencją - darmowe dla uczniów naszej szkoły) obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 46 w roku szkolnym 2020/2021 oraz podręczniki do lekcji religii, które rodzice (w przypadku deklaracji o uczęszczaniu dziecka na zajęcia religii) nabywają sami.


Obiady

Dodano: piątek, 28 sierpnia 2020 roku
Publikujemy kartę zgłoszenia ucznia na obiady w stołówce szkolnej, którą należy wypełnić i dostarczyć składać od 01.09 do 04.09 w godz.8-18 w dyżurce szkoły. Wszystkie aktualne informacje dotyczące płatności za obiady zawsze tutaj.