sobota, 30 maja 2020 roku


Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest Pan Andrzej Gogola

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni

rys: Zuzia Bojke kl.6C

 

 

„Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich pamięta o tym.” - Antoine de Saint-Exupéry

Dodano: wtorek, 26 maja 2020 roku
Drodzy uczniowie! Zbliża się Wasze święto – Dzień Dziecka. Zawsze tego dnia byliśmy razem – wspólnie bawiliśmy się, uczestnicząc w rozgrywkach sportowych, spotkaniach z wychowawcami. W tym roku jest inaczej. Musimy przetrwać ten trudny dla wszystkich czas, aby kolejne lata były podobne do tych minionych.

My – Wasi wychowawcy, nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły, ludzie, którzy dbają o Wasze dusze i ciała, z okazji nadchodzącego święta życzymy Wam, abyście na zawsze zachowali dziecięcą wrażliwość, cieszyli się swoimi sukcesami, znaleźli wiernych i oddanych przyjaciół. Życzymy Wam, aby otaczała Was troska bliskich, życzliwość otoczenia, abyście na swej drodze spotykali tylko dobrych ludzi. Chcielibyśmy, aby spełniały się wszystkie Wasze marzenia, te drobne i te większe - związane z wyborem drogi życiowej. Wśród naszych życzeń nie może zabraknąć tego najważniejszego – ZDROWIA!


Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 46

Dodano: wtorek, 26 maja 2020 roku
28 maja o godz. 15.00 podamy do informacji publicznej listy dzieci zakwalifikowanych oraz dzieci niezakwalifikowanych. Prosimy rodziców, aby do 2 czerwca do godz. 17.00 potwierdzili wolę zapisu dziecka do przedszkola przesyłając scan dokumentu na adres:

zsp4gdynia@gmail.com

5 czerwca o godz. 15.00 podamy do informacji publicznej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.


List do rodziców

Dodano: piątek, 22 maja 2020 roku
Publikujemy list do rodziców uczniów gdyńskich szkół klas 1-3 napisany przez Bartosza Bartoszewicza - Wiceprezydenta Miasta Gdyni.


Informacja dla rodziców uczniów klas 0-3

Dodano: czwartek, 21 maja 2020 roku
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 25 maja 2020 r. rozpoczynają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci klas 0 – 3, których rodzice zgłosili udział, wypełniając ankietę z dnia 18.05.2020 r. Rodzice przyprowadzając swoje dziecko do szkoły proszeni są o dostarczenie wcześniej wypełnienionej ankiety dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka i oświadczenia. Bez wypełnionych dokumentów dziecko nie będzie mogło być przyjęte do szkoły!


Informacja dla rodziców uczniów klas 8

Dodano: czwartek, 21 maja 2020 roku
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 25 maja 2020 r. rozpoczynamy konsultacje dla ósmoklasistów według załączonego harmonogramu. Uczeń przychodząc do szkoły musi posiadać wypełnioną i podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna ankietę oraz oświadczenie.


Informacja dla rodziców uczniów klas 4-8

Dodano: czwartek, 21 maja 2020 roku
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 2 czerwca 2020 r. rozpoczynamy konsultacje dla uczniów klas 4-8 według załączonego harmonogramu. Uczeń przychodząc do szkoły musi posiadać wypełnioną i podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna ankietę oraz oświadczenie.


Komunikat

Dodano: czwartek, 21 maja 2020 roku
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni na podstawie paragrafu 11o rozporządzenia MEN z dnia 29.04.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 781), po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną SP46, ustala zmianę dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych z dnia 21.04 br., 22.04 br., 23.04 br. na dzień 16.06 br., 17.06 br., 18.06. br. Powyższa decyzja podyktowana jest zmianą terminu egzaminów ósmoklasistów w roku szkolnym 2019/2020.

Andrzej Gogola
Dyrektor ZSP nr 4 w Gdyni


Rekrutacja uzupełniająca do na rok szkolny 2020/2021

Dodano: niedziela, 17 maja 2020 roku
Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021. Strona do logowania: www.gdynia.pl/rekrutacja. Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnej z wybranych placówek mogą w dniach od 18 maja od godz. 12.00 do 22 maja 2020 r. do godz. 16.00 złożyć wniosek o przyjęcie do placówki, która dysponuje wolnymi miejscami. Tak jak w podstawowej rekrutacji, rodzice mogą wybrać maksymalnie trzy placówki. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń!
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 wolne miejsca są w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 46. Informujemy, że w Przedszkolu nr 57 brak wolnych miejsc.

Szczegóły tutaj: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/rekrutacja-uzupelniajaca-do-przedszkoli-na-rok-szkolny-2020-2021,549428


Rekrutacja do szkół średnich

Dodano: środa, 6 maja 2020 roku
Informujemy, że w związku z kalendarzem rekrutacji uczniów klas 8 Szkoły Podstawowych do szkół średnich, od poniedziałku 11 maja 2020 roku rodzice uczniów mogą kontaktować się z sekretariatem w godzinach pracy szkoły, celem uzyskania danych do logowania do systemu rekrutacji elektronicznej. System elektroniczny jest jedyną formą rekrutacji ucznia do szkoły średniej. Uzyskane dane do logowania, po niezbędnej weryfikacji telefonicznej, pozwalają na wypełnienie elektronicznego wniosku i wyboru przez ucznia szkoły średniej na stronie:

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat

Uczniowie klas 8 naszej szkoły będą przeszkoleni z obsługi systemu, aby ułatwić poruszanie się po systemie i prawidłowo przejść ścieżkę rekrutacyjną. Szczegóły u wychowawców klas.


Projekt wymiany prac plastycznych

Dodano: wtorek, 5 maja 2020 roku
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z klas 0-3 SP do wzięcia udziału w wymianie prac plastycznych drogą e-mailową z Polską Szkołą na Cyprze. Zasada jest bardzo prosta stwórz pracę plastyczna na kartce A4 z dowolnych dostępnych, domowych materiałów z twoim ulubionym miejscem w Gdyni, do którego chciałbyś zaprosić kolegę/koleżankę ze szkoły na Cyprze. Szczegóły regulaminu projektu poznasz tutaj. Zgodę ma publikację można pobrać tutaj.


Rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej nr 46 w roku szkolnym 2020/2021

Dodano: czwartek, 30 kwietnia 2020 roku
W dniach od 6 do 29 maja br. do godz. 15.00 należy złożyć zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zgłoszenie do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 46 dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Wniosek do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 46 dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Szczegóły dot. terminów oraz potrzebne dokumenty znajdują się tutaj.

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty prosimy przesłać wyłącznie w formie czytelnych skanów lub zdjęć na adres e-mail sekretariatu szkoły: zsp4gdynia@gmail.com

Oryginalne dokumenty prosimy zachować, a po powrocie do pracy stacjonarnej złożyć w sekretariacie szkoły. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres: przedszkole@p57.edu.gdynia.pl


Uwaga konkurs!

Dodano: poniedziałek, 27 kwietnia 2020 roku
Serdecznie zapraszamy dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz z uczniów klas I - III wraz z rodzicami do udziału w konkursie "Wszystkie gry już znam - nową zrobię sobie sam" organizowanym przez Domową Świetlicę w ZSP 4 w Gdyni. Regulamin konkursu znajduje się tutaj, a zgoda rodziców na udział w konkursie dziecka tutaj.


Rekrutacja do klasy sportowej

Dodano: środa, 1 kwietnia 2020 roku
Publikujemy regulamin rekrutacji uczniów do klasy sportowej o profilu koszykówka (dziewczęta i chłopcy) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 im. Franciszka Sokoła w Gdyni, na rok szkolny 2020/2021 oraz wniosek o przyjęcie dziecka do klasy IV sportowej w roku szkolnym 2020/2021. Wniosek jest w formacie MS Word, który można edytować na komputerze i podesłać do szkoły drogą elektroniczną.


Szanowni rodzice! Drodzy uczniowie!

Dodano: niedziela, 29 marca 2020 roku
Czynimy przygotowania do prowadzenia zajęć lekcyjnych od przyszłego tygodnia w systemie online. Korzystamy z platformy Google GSuite dla edukacji zawierającej przydatne nam w tych trudnych czasach usługi Google Classroom. Każdy nauczyciel będzie posiadał służbowe konto, które będzie umożliwiało uruchomienie usług pozwalających na łączenie się z uczniami kanałem audio i wideo. Do obecnych sposobów kontaktowania się z uczniami dołączymy jeszcze jeden. Wszystkim Rodzicom, którzy kontaktowali się ze szkołą proponując pomoc, wsparcie, przekazując uwagi dotyczące organizacji zajęć online serdecznie dziękuję.

Andrzej Gogola
Dyrektor ZSP nr 4 w Gdyni


Szanowni rodzice! Drodzy uczniowie!

Dodano: sobota, 28 marca 2020 roku
Centralna Komisja Egzaminacyjna organizuje w kolejne dni 30.03 – 1.04 próbny egzamin klas 8. Udział w egzaminie jest dobrowolny. Jest to doskonała okazja, aby nasi uczniowie sprawdzili stan swojej wiedzy i umiejętności. Zachęcamy Was – uczniów do wzięcia udziału w teście, a Rodziców prosimy o motywowanie dzieci do stawienia czoła wyzwaniu. Powodzenia!

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tutaj.

Andrzej Gogola
Dyrektor ZSP nr 4 w Gdyni


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Dodano: wtorek, 24 marca 2020 roku
Zamknięcie placówek oświatowych z powodu pandemii koronawirusa to nowa sytuacja, z którą spotykają się uczniowie, rodzice i nauczyciele. Ten stan rzeczy tworzy potrzebę zorganizowania procesu nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Proces ten znalazł swoje podstawy prawne w rozporządzeniu MEN z 20 marca 2020 r. (Dz. U., poz. 493/2020) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty(…). Na tej bazie został opracowany plan działania dotyczący kształcenia na odległość w określonym przez ministra czasie - od 25 marca do 10 kwietnia br.

Nauczyciele przekażą drogą elektroniczną (e-dziennik, email) zadania i materiały tak, aby uczniowie wykonywali je przed monitorem, ale także z podręcznikiem, zeszytem lub w innej formie. Umówią się z uczniami na informację zwrotną z wykonanych zadań. Proszę, aby wskazane przez nauczycieli działania wykonywane były systematycznie, najlepiej zgodnie z dziennym planem zajęć. Nauczyciele będą dostępni dla uczniów i rodziców drogą mailową bądź w inny zaproponowany przez siebie sposób.


W pracy z uczniami wykorzystywać będziemy platformy, strony, materiały rekomendowane przez MEN, wierząc, że dzięki temu unikniemy zagrożeń bezpieczeństwa dziecka w sieci i naruszenia RODO. Będzie to min. „ZINTEGROWANA PLATFORMA EDUKACYJNA” (epodreczniki.pl), „Wolne lektury”, strony CKE, IPN, itp.

Tak jak i do tej pory, panie pedagog i psycholog służyć będą pomocą w razie potrzeby i możliwych pojawiających się trudności. Nauczyciele biblioteki zaproponują ciekawe książki dla dzieci i młodzieży dostępne w internecie jako e-booki i audiobooki. Nauczyciele świetlicy przedstawią propozycje gier, zabaw i pokazów zajęć manualnych.Wierzę, że kształcenie na odległość stanie się ciekawą formą zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności.

Wszystkim Rodzicom i Uczniom życzę sił i wytrwałości, a nade wszystko zdrowia.

Andrzej Gogola
Dyrektor ZSP nr 4 w Gdyni


Domowa świetlica zaprasza

Dodano: środa, 25 marca 2020 roku
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, kiedy musimy pozostać w domach, świetlica szkolna nie zamyka swoich drzwi. Nauczyciele świetlicy przygotowali dla naszych podopiecznych, i nie tylko, zestaw materiałów do zabaw z dziećmi. Materiałów będzie przybywać z początkiem nowego tygodnia. Na portalu Wirtualna Polska została utworzona ogólnodostępna skrzynka mailowa, w której znajdują się tematyczne kąciki:

  • kącik plastyczny
  • kącik muzyczny
  • kącik zabaw nie tylko ruchowych
  • kącik gier i zabaw matematyczno-logicznych
  • kącik poznawczy

Po zalogowaniu się do skrzynki należy wybrać interesujący Was kącik z listy folderów. Świetlica znajduje się na stronie wp.pl.

login: swietlicadomowa.sp46@wp.pl
hasło znajdą rodzice w e-dzienniku w zakładce "Wiadomości". Dodatkowo pani psycholog Wanda Winnicka psycholog.zsp4gdynia@gmail.com i pedagog Anna Kręgielewska pedagog.sp46@gmail.com zapraszają do kontaktu poprzez pocztę e-mail.


Rekrutacja do przedszkola 2020/2021

Dodano: wtorek, 24 marca 2020 roku
Informacja dot. rekrutacji do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkole 2020/2021. 25 marca 2020 r. o godz. 15.00 zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych. Wyniki będą także dostępne dla rodziców po zalogowaniu do elektronicznego systemu rekrutacji. Ważne! Do 31 marca 2020 r. do godz. 17.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki logując się w elektronicznym systemie rekrutacji na stronie: https://gdynia.formico.pl i potwierdzając swoją decyzję elektronicznie.

Dodano: czwartek, 26 marca 2020 roku
Procedura odwoławcza (od 9 kwietnia, w formie elektronicznej). W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.


Komunikat Dyrektora Szkoły

Dodano: poniedziałek, 23 marca 2020 roku
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej informujemy, że w związku z z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 okres w którym nie ma zajęć dydaktycznych został wydłużony do 10 kwietnia 20 20roku, według stanu informacji na dzisiaj - spotykamy się po świętach 15 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że od środy 25 marca do 10 kwietnia nauczyciele ZSP4 będa realizowali zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Materiały dla ósmoklasistów

Dodano: wtorek, 17 marca 2020 roku
Od 16 do 25 marca, w dni powszednie, na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – będą publikowane zestawy zadań, które powinny być wykorzystane przez wszystkich uczniów klas ósmych jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty.
W każdym zestawie znajdują się zadania z:
- języka polskiego, zorganizowane według lektur obowiązkowych z klasy VII i VIII
- matematyki, zorganizowane według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej z matematyki dla klasy VII i VIII
- języka angielskiego, zorganizowane według kluczowych umiejętności.
Zadania będą publikowane codziennie ok. godz. 9:00, natomiast rozwiązania do nich – ok.godz. 15:00.


Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Dodano: czwartek, 12 marca 2020 roku
Czas zamknięcia szkół spowodowany zagrożeniem koronawirusem to czas, kiedy uczniowie pozostają w domu. Niemniej w porozumieniu z nauczycielami zatroszczymy się o Wasz rozwój. Dlatego też przygotowano dla Was zadania służące pracy własnej z poszczególnych przedmiotów nauczania. Zadania będą dostępne po zalogowaniu się do e-dziennika. Życzę pasji w zdobywaniu wiedzy i do zobaczenia ponownie w szkole!

Andrzej Gogola
Dyrektor ZSP nr 4 w Gdyni


Komunikat Dyrektora Szkoły

Dodano: środa, 11 marca 2020 roku
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 informuje Rodziców, że zgodnie z decyzją władz państwowych od dnia 16 marca zamknięte zostają: Szkoła Podstawowa nr 46 i Przedszkole nr 57 w Gdyni. W dniach 12 i 13 marca bieżącego roku dzieciom, których Rodzice przyślą do placówek zostaną zapewnione zajęcia opiekuńcze oraz obiad szkolny dla tych dzieci, które z niego korzystają. Wszelkie informacje dotyczące zamknięcia szkół i wynikających z tego konsekwencji organizacyjnych dostępne sa na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Gdańsku i samorządu gdyńskiego.

Andrzej Gogola
Dyrektor ZSP nr 4 w Gdyni


Podręczniki

Dodano: środa, 26 czerwca 2019 roku
Publikujemy wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 46 w roku szkolnym 2019/2020.