sobota, 20 października 2018 roku

 

Koła Zainteresowań 2018/2019

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego


Prowadząca:DorotaWojtkowiak
Termin zajęć: poniedziałki w godzinach 14.40 – 16.10, w sali 72
Przygotowanie do egzaminów skierowane jest do uczniów klasa ósmych przygotowujących się do egzaminu z języka angielskiego. Na zajęciach korzystamy z repetytorium, które pozwala zapoznać się z typami zadań egzaminacyjnych oraz powtórzyć i utrwalić materiał gramatyczny i leksykalny z zakresu egzaminacyjnego.

Zapraszam, Dorota Wojtkowiak