sobota, 20 października 2018 roku

 

Koła Zainteresowań 2018/2019

Koło filatelistyczne

Prowadzący: Krystyna Markowska-Lewko
Termin zajęć: poniedziałek lekcja 8-9
Miejsce spotkań: biblioteka szkolna
Uczniowie: klasy III – VIII

Zapraszam wszystkich zbierających znaczki pocztowe lub chętnych szukających interesującego hobby, na kółko filatelistyczne.
Dowiecie się
• jak odróżnić prawdziwy znaczek pocztowy od nalepki,
• w jaki sposób zdobywać znaczki do kolekcji,
• czym się różnią parki od przywieszek,
• co to jest kancera,
• do czego służą hawidy,

Nauczycie się przygotowywać eksponat filatelistyczny. Przygotujecie się do udziału w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Filatelistycznym, którego finał co roku odbywa się w innym regionie Polski. Dzięki tym zajęciom uczniowie nabywają cechy systematyczności, cierpliwości i rzetelności tak potrzebne aby osiągnąć sukces.