wtorek, 22 sierpnia 2017 roku

Koła Zainteresowań 2016/2017
Patron Szkoły
Przedmioty
e-dziennik

Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest pan Andrzej Gogola.

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji ABI w szkole jest pani Jolanta Fitek.

Kółko matematyczne "Młody matematyk"

Prowadząca: Anna Domzała
Termin zajęć: każdy wtorek na 8 i 9 godz. lekcyjnej 14.40-16.15 , sala 19.

 

Zajęcia są ukierunkowane na rozszerzanie zainteresowań matematycznych uczniów klas II i III gimnazjum.

Do głównych celów zajęć zaliczamy:

  1. aktywizowanie ucznia, zachęcanie do przejawiania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów,
  2. rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań,
  3. kształtowanie giętkości i oryginalności myślenia,
  4. uczenie uważnego analizowania treści zadań i niekonwencjonalnego sposobu dochodzenia do poprawnego wyniku,
  5. wdrażanie do rozwiązywania różnych problemów praktycznych,
  6. przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych,
  7. kształtowanie umiejętności stosowania matematyki w różnych dziedzinach nauki,
  8. kształtowanie zasad dobrej organizacji pracy, dyscypliny myślenia, staranności, krytycyzmu, stałego korygowania błędów.

Na zajęciach możemy się spotkać z:
-ciekawymi a zarazem problematycznymi zadaniami matematycznymi,
- zadaniami logicznymi,
- rebusami, tangramami, grami matematycznymi, labiryntami, itp..

Spróbuj -  a pochłonie cię ciekawy i nieograniczony świat matematyki.
Serdecznie zapraszam - opiekun koła: Anna Domzała