sobota, 20 października 2018 roku

 

Koła Zainteresowań 2018/2019

Koło plastyczne

Sztuka nie jest wysiłkiem woli lecz darem;
jest przynajmniej dla dziecka rzeczą najprostszą
i najbardziej naturalną na świecie.

M. Richardson


Zajęcia koła plastycznego dla uczniów klas IV – VIII odbywają się 2 razy w miesiącu. Podczas spotkań uwzględniane są indywidualne zainteresowania uczniów. Zajęcia mają charakter ogólno rozwojowy poprzez stosowanie różnych form i technik działalności plastycznej. Na kółku uczniowie mają możliwość poznania nowych, ciekawych technik plastycznych(a także tworzą prace przestrzenne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Prace uczniów są również wykorzystywane do tworzenia wystaw, na holu głównym. Terminy spotkań: 02.10.2018, 16.10.2018 30.10.2018, 06.11.2018, 20.11.2018, 04.12.2018, 11.12.2018.


Zapraszamy
Małgorzata Tkaczeń, Monika Łuszczyk