sobota, 20 października 2018 roku

 

Koła Zainteresowań 2018/2019

Koło sportowe

Koło sportowe dla klasy 2B jest we wtorki od 15. 35 do 14.20. Zajęcia mają na celu edukację zdrowotną uczniów, wspieranie rozwoju ruchowego, ćwiczenie kondycji fizycznej i rozwijanie sportowych pasji i zamiłowań . Wykonujeny różne ćwiczenia fizyczne, gramy w gry zespołowe, rywalizujemy drużynowo. Sport przynosi dzieciom dużą radość i satysfakcję. Wychowawca D.Tomczyk .

Koło ,,Mały ekolog'' dla klas 0 ma rozwijać pasje i zamiłowania przyrodnicze dzieci. Daje im możliwość zdobywania wiadomości i umiejętności na temat własnego środowiska, ekologii oraz roślin, zwierząt i ludzi żyjących w naszym otoczeniu. Dzieci wykonują karty pracy , labirynty, uzupełnianki, rozwiązują zagadki. Spędzają efektywnie wolny czas. Prowadzi Dorota Tomczyk.