czwartek, 25 maja 2017 roku
Konkursy 2016/2017

Koła Zainteresowań 2016/2017
Patron Szkoły
Przedmioty
e-dziennik

Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

VII Międzyszkolny Konkurs Origami
dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum

"PAPIEROWY ZAWRÓT GŁOWY"

Tegoroczna edycja to
PTASI RAJ

SZCZEGÓŁY KONKURSU

1. ORGANIZATORZY: Zespół Szkół nr 13 ul. Chwaszczyńska 26 81-571 Gdynia Tel. 58-629-12-69
Opiekunowie konkursu: Ewa Grabowska i Anna Domzała


2. CELE KONKURSU:
- rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci,
- popularyzowanie sztuki origami jako atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu,
- kształcenie wyobraźni przestrzennej i sprawności manualnej,
- integrowanie środowiska.

3. UCZESTNICY: Uczniowie trójmiejskich szkół podstawowych i gimnazjów

4. TERMIN NADSYŁANIA PRAC  upływa 24.05.2017 r. Prace należy przesłać na adres organizatora (z dopiskiem "PAPIEROWY ZAWRÓT GŁOWY"). Można  je także dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach jego pracy.

Uwaga! Nie decyduje data stempla pocztowego. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego zapakowania lub nadesłane po terminie nie będą oceniane.

5. FINAŁ KONKURSU odbędzie się 02.06.2017r. w siedzibie organizatora. Szczegółowe informacje prześlemy do uczestników w odrębnym piśmie oraz zostaną one umieszczone na stronie internetowej organizatora najpóźniej do 5 dni przed rozstrzygnięciem.

6. ZASADY KONKURSU:
I. Tegoroczny konkurs organizowany jest w 3 kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas 0 - III szkoły podstawowej
- uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej
- uczniowie klas I -III gimnazjum

II. Na konkurs należy przygotować pracę płaską lub przestrzenną wykonaną zgodnie z zasadami sztuki orgiami, przedstawiającą model ptaka lub kompozycję składającą się z kilku ptaków. Należy ją wykonać jedną z wybranych technik w zależności od kategorii wiekowej:
- ORIGAMI PŁASKIE Z KOŁA I KWADRATU
  (klasy I - III szkoły podstawowej, wyłącznie prace indywidualne na kartce A4),
- ORIGAMI PRZESTRZENNE
  (z jednej lub kilku kartek papieru, wszystkie kategorie wiekowe, wyłącznie prace indywidualne),
- ORIGAMI MODUŁOWE
  (modele z kilku lub więcej kartek papieru, wszystkie kategorie wiekowe, wyłącznie prace indywidualne).

Uwaga! Prace można uzupełnić innymi elementami niż elementy wykonane techniką origami.

III. Wszystkie prace powinny być opisane: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa i adres placówki z nr telefonu, imię i nazwisko opiekuna, adres e-mail opiekuna. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

Przewiduje się, że wszystkie prace laureatów będą udostępnione na życzenie szkół jako "wystawa pokonkursowa".

7. JURY OCENIAĆ BĘDZIE:
- pomysłowość, oryginalność i wyobraźnię w zakresie tematu przewodniego w danej edycji,
- atrakcyjność wizualną,
- estetykę wykonania,
- trudność złożeń.

8. NAJLEPSZE PRACE zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej pt. "Ptasi Raj " w siedzibie organizatora.

9. Regulamin oraz lista nagrodzonych osób zamieszczona będzie na stronie internetowej szkoły www.zs13gdynia.pl.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych (imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły) uczestników konkursu.

10. Prace uczestniczące w konkursie oraz prawa autorskie przechodzą na własność organizatora.

 

WSZELKIE PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI
PROSIMY KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO DO ORGANIZATORÓW

ewa.origami@op.pl; anna.domzala@gmail.com