poniedziałek, 20 września 2021 roku
O szkole


Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest Pan Andrzej Gogola

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Grono pedagogiczne
Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 w Gdyni

 

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Gdyni:
(od lewej strony)


mgr Beata Jurkowlaniec - wicedyrektor szkoły - język polski
mgr Andrzej Gogola - dyrektor szkoły - historia
mgr Anna Neubauer - wicedyrektor przedszkola
oraz
mgr Ewa Madziąg - wicedyrektor szkoły - matematyka

 

Nazwisko

Imię

Stanowisko

Baranowska

Sandra

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej

Błażewicz

Tamara

Nauczyciel Fizyki

Bolek

Ewa

Nauczyciel Gimnastyki Korekcyjnej/ Wychowawca Świetlicy

Borowska

Wioleta

Nauczyciel Matematyki

Chmielewska

Bożena

Nauczyciel Języka Polskiego

Chmurzyńska

Olena

Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego

Cygert

Marta

Nauczyciel Matematyki

Czapp

Alicja

Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego

Czekaj

Katarzyna

Nauczyciel Religii

Daruk

Joanna

Edukacja Wczesnoszkolna

Demska

Janina

Wychowawca Świetlicy

Ebel

Marek

Nauczyciel Wychowania Fizycznego

Gawin

Sylwia

Nauczyciel Języka Angielskiego

Gogola

Andrzej

Nauczyciel Historii/ Dyrektor

Gotner

Małgorzata

Nauczyciel Języka Polskiego

Grabowska

Ewa

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej

Grochowska

Lucyna

Nauczyciel Matematyki

Guzińska

Sylwia

Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego

Guzowska

Katarzyna

Nauczyciel Języka Angielskiego

Jankowska

Małgorzata

Kierownik Świetlicy

Jezierska

Anna

Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego

Jurkowlaniec

Beata

Nauczyciel Języka Polskiego/ Wicedyrektor

Juszczuk

Małgorzata

Wychowawca Świetlicy

Kapuścińska

Anna

Wychowawca Świetlicy

Kaźmierczak

Danuta

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej

Kitkowska

Agata

Nauczyciel Języka Niemieckiego

Klawa

Marzena

Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego

Kręgielewska

Anna

Pedagog Szkolny

Kucharska

Elżbieta

Nauczyciel Języka Angielskiego

Laudańska

Stella

Nauczyciel Języka Polskiego

Lutowska

Danuta

Wychowawca Świetlicy

Łuszcz

Wioleta

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej

Łuszczyk

Monika

Wychowawca Świetlicy /Nauczyciel Informatyki

Madziąg

Ewa

Nauczyciel Matematyki/ Wicedyrektor

Malinowska

Elżbieta

Bibliotekarz

Markefka

Beata

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej

Markowska

Dorota

Wychowawca Świetlicy

Markowska-Lewko

Krystyna

Nauczyciel Bibliotekarz

Mercado

Grażyna

Nauczyciel Języka Angielskiego

Mierzejewska

Wioletta

Nauczyciel Historii

Moreń

Irena

Nauczyciel Wychowania Fizycznego

Nadolski

Piotr

Nauczyciel Religii

Neubauer

Anna

Wicedyrektor/ Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego

Nowak

Małgorzata

Nauczyciel Historii

Olczyk-Gorycka

Grażyna

Terapia Pedagogiczna/ Logopeda

Olszewska

Katarzyna

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej

Pauli

Marek

Nauczyciel Informatyki 

Paw

Marta

Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego

Pawłowska

Marta

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej

Piekarska

Julita

Nauczyciel Religii

Piekarz

Monika

Nauczyciel Doradztwa Zawodowego

Płaczek

Anna

Wychowawca Świetlicy

Pobłocki

Jacek

Nauczyciel Wychowania Fizycznego

Rauch

Ewa

Nauczyciel Matematyki

Reiter-Perdian

Joanna

Wychowawca Świetlicy

Rogolińska

Katarzyna

Nauczyciel Muzyki

Siennica

Sabina

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej

Sikora

Izabela

Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego

Sitko

Małgorzata

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej

Słomińska

Patrycja

Nauczyciel Wychowania Fizycznego

Sokołowska

Anna

Nauczyciel Chemii

Stankiewicz

Alicja

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej

Szankin

Irena

Nauczyciel Biologii

Szymańska

Monika

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej

Szynal - Gajewska

Joanna

Nauczyciel Języka Polskiego

Śniadek

Sylwia

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej

Tkaczeń

Małgorzata

Nauczyciel Plastyki

Tomaczkowska

Teresa

Wychowawca Świetlicy

Tomaszewska

Anna

Nauczyciel Języka Angielskiego

Tomczyk

Dorota

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej

Warszyński

Arkadiusz

Nauczyciel Religii

Winnicka

Wanda

Psycholog Szkolny

Wiśniewska

Ilona

Nauczyciel języka angielskiego

Włóka

Alicja

Wychowawca Świetlicy

Wojtkowiak

Dorota

Nauczyciel Języka Angielskiego

Wrześniewski

Daniel

Nauczyciel Wychowania Fizycznego

Zygmunt

Małgorzata

Nauczyciel Geografii