wtorek, 22 sierpnia 2017 roku
podmenu

Koła Zainteresowań 2016/2017
Patron Szkoły
Przedmioty
e-dziennik

Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest pan Andrzej Gogola.

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji ABI w szkole jest pani Jolanta Fitek.

Informacja dotycząca zasad korzystania ze stołówki szkolnej

 

Żywienie uczniów w naszej szkole odbywa się przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw świątecznych, ferii zimowych oraz dni wyznaczonych jako wolne od nauki.

 

Wpłacać za obiady można:

W  kasie szkoły (I piętro, pokój nr 64),
Na konto szkoły - po uprzednim sprawdzeniu kwoty do zapłaty
    numer konta, na które można wpłacać należności za obiady:

02 1440 1026 0000 0000 1254 8877
    Zespół Szkół nr 13
    ul. Chwaszczyńska 26
    81-571 Gdynia


Przy wpłacie na konto bankowe szkoły obowiązkowo należy podać informacje:
imię/imiona i nazwisko ucznia/uczniów, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata

Wpłata powinna być dokonana w takim terminie, aby była już na koncie szkoły w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającym ten, na który kupowany jest obiad.

Przy wpłacie na konto karnet na obiad odbiera się w księgowości szkoły (I piętro, pokój nr 64) po okazaniu dowodu wpłaty.

W przypadku nieobecności ucznia uprawnionego do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej zwraca się opłaty (za każdy dzień jego nieobecności) pod warunkiem, że nieobecność zostanie zgłoszona do godz. 15.00 poprzedniego dnia (ustnie lub pod nr tel. 58 629 12 69  wew.17)

Zgodnie z Uchwałą XVI/378/08 Rady Miasta Gdynia opłata za obiady wnoszona musi być obowiązkowo w okresach miesięcznych z góry, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z obiadów. Opłaty dokonywane przelewem muszą wpłynąć na konto szkoły do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z obiadów.


Wpłaty przelewem dokonane po w/w terminach: dziecko będzie mogło zjeść obiady nie wcześniej niż od następnego dnia, w którym dokonano przelewu (należy również dostarczyć potwierdzenie przelewu). Koszt jednego posiłku od stycznia 2016 roku wynosi:  3,00 zł.

W wyjątkowych przypadkach, po terminie, wpłaty można dokonać tylko gotówką w księgowości szkoły. Obiady będą wydawane od dnia następnego.

Uwaga!!!

Wpłaty za obiady na czerwiec 2017 roku należy dokonywać w dniach:

29.05.2017 - poniedziałek  w godz. 8.00 -15.00
30.05.2017 - wtorek            w godz. 8.00 - 15.00
31.05.2017 - środa              w godz. 8.00 - 13.00      

Przerwa od godz. 12.00 - 12.20

 

Cena obiadów: 14 x 3,00 = 42,00 zł    

Uwaga! OBIADY  w czerwcu 2017r będą  wydawane do 22.06.2017r.
16.06.2017r dzień wolny od zajęć.