piątek, 14 grudnia 2018 roku
O szkole

Patron Szkoły
PrzedmiotyNajciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest pan Andrzej Gogola

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji ABI w szkole jest pani Magdalena Szliep

Zasady płatności za obiady w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gdyni

 

Wpłaty na obiady winny być dokonane przelewem (ewentualnie gotówką), ostateczny termin wpłat na następny miesiąc upływa 2 dni przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy (z góry).

Nie dotyczy to miesięcy: września i stycznia, dla których będą określone odrębne terminy. Na konto należy wpłacać dokładnie taką kwotę, jaka jest należna za dany miesiąc. Wpłatę można pomniejszyć o zgłoszony wcześniej odpis, którego wysokość należy zweryfikować z pracownikiem szkoły.

Wpłat za obiady można dokonywać:
- przelewem na rachunek bankowy, po wcześniejszym sprawdzeniu na stronie internetowej szkoły lub na tablicy ogłoszeń jaka opłata obowiązuje za dany miesiąc,
- gotówką - w księgowości szkoły w wyznaczone dni  - za odliczoną kwotę.

Numer rachunku bankowego:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Chwaszczyńska 26, 81-571 Gdynia
92 1020 4900 0000 8802 3084 6869

W tytule zapłaty obowiązkowo należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Jeżeli wpłata nie obejmuje pełnego miesiąca, należy szczegółowo podać dni, za które jest dokonywana wpłata.

BARDZO WAŻNE

Odpis za obiad należy zgłosić na 2 dni przed terminem obiadu, którego dotyczy zgłoszenie.

Wpłaty przelewem i gotówką na obiady należy dokonywać najpóźniej na 2 dni przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy. Uczniowie, za których nie dokonano wpłaty na żywienie, nie otrzymają posiłku. Na konto należy wpłacać dokładnie taką kwotę, jaka jest należna za dany miesiąc. Wpłatę można pomniejszyć o zgłoszony wcześniej odpis, którego wysokość należy zweryfikować
z pracownikiem szkoły. W wyjątkowych przypadkach, po terminie,  wpłaty można dokonać tylko gotówką w księgowości szkoły. Obiady będą wydawane od 2 dnia po dokonaniu zapłaty.

 

UWAGA !  Wpłaty za obiady na miesiąc grudzień 2018 roku należy dokonywać w dniach:

27.11.2018 – wtorek w godz.8.00- 15.00  
28.11.2018 – środa w godz.8.00-  15.00

Przerwa od godz. 12.00 - 12.15

Cena za obiady: 15 dni x 3,00 = 45,00 zł - za cały miesiąc 42 ,00 zł jeżeli był opłacony 12.11.2018

UWAGA:
Obiady są wydawane od 3 grudnia 2018  do  21 grudnia 2018 r.
Osoby, którę chcą odliczyć zgłoszone odpisy za obiady, (w grudniu nie przyjmujemy odpisów), prosimy konsultować się z intendentem tel: 58 629 12 69  wew. 17.