sobota, 21 września 2019 roku
O szkole

Patron Szkoły
PrzedmiotyNajciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest Pan Andrzej Gogola

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Opieka medyczna

W Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 znajduje sie gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, który świadczy usługi zgodnie z rozporządzeniem ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2004 roku tzn:

 1. Testy przesiewowe polegające na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej, niezdiagnozowanych chorób, zaburzeń lub wad,
 2. Postępowanie diagnostyczne w przypadku dodatniego wyniku testu przesiewowego w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń,
 3. Profilaktyczne badania lekarskie (tzw. bilanse zdrowia)w zakresie:
  *indywidualnej oceny stanu zdrowia i rozwoju ucznia,
  *kwalifikacji do zajęć WF i sportu,
  *zdrowotnej gotowości szkolnej uczniów,
  *kwalifikacja do programów rehabilitacyjnych,
  *ograniczeń dotyczących nauki i wyboru zawodu.
 4. Profilaktyczne badania stomatologiczne, profilaktykę próchnicy zębów (fluoryzacja) i profilaktykę ortodontyczną,
 5. Udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
 6. Obowiązkowe szczepienia ochronne.