poniedziałek, 20 września 2021 roku
O szkole


Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest Pan Andrzej Gogola

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Psycholog szkolny

Witam!

Nazywam się Wanda Winnicka. W Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 w Gdyni pełnię funkcję psychologa szkolnego. Poniżej publikuję listę zadań, którymi zajmuję się na codzień:

  • Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
  • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
  • Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami - organizacja indywidualnego toku nauki.
  • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
  • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
  • Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Powyższe zadania, realizuję we współpracy z:

Dyrekcją szkoły
Rodzicami
Nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu Szkół
Nauczycielami i pracownikami innych szkół
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

mgr Wanda Winnicka psycholog szkolny   

Plan pracy w roku szkolnym 2020/2021

Poniedziałek

8.00-12.00

Wtorek

10.30-16.00

Środa

9.00-15.00

Czwartek

8.00-12.00

Piątek

8.00-10.30

Wanda Winnicka
psycholog.zsp4gdynia@gmail.com

 

 

Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów

Dodano: wtorek, 22 maja 2018 r
W naszej szkole od lat realizowane są przez nauczycieli stałe programy wychowawcze i profilaktyczne jak np. Przyjaciele Zippiego w młodszych klasach, czy Unplugged, Myślę - nie, mówię - nie w starszych klasach. Umiejętności miękkich uczą też zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz doraźne warsztaty organizowane przez wychowawców i specjalistów szkolnych. Uczniowie uczestniczą również w spektaklach interaktywnych np. Profilove w Teatrze Gdynia Główna, który przedstawia problem przemocy wirtualnej, prześladowania i stalkingu oraz oglądają filmy z omówieniem np. Cudowny chłopak dotyczący tolerancji.

Od lat współpracujemy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1, z policją, sądem, ze Stowarzyszeniem In Gremio. Realizujemy z nimi zarówno wieloletnie projekty, jak i doraźne działania. Zajęcia realizowane przez gości to m.in.: Rysia i Tolek na Cyberzachodzie, Profilaktyka kreatywna - /pracownicy PP-P nr1/ , Stop! Cyberprzemocy. /In Gremio/ i inne. Od sześciu lat odbywa się w naszej szkole tydzień profilaktyczny pod hasłem Promujemy zdrowie i bezpieczeństwo – tydzień profilaktyki uzależnień i innych zachowań ryzykownych.

W tym roku szkolnym w ramach Tygodnia zrealizowanych zostało 250 godzin profilaktyki. W prowadzenie zajęć dotyczących zdrowego trybu życia i przeciwdziałania uzależnieniom włączyła się większość nauczycieli oraz zaproszeni goście m.in. z Fundacji Dbam o mój z@sięg. Większość zrealizowanych godzin dotyczyła bezpieczeństwa w Internecie, cyberprzemocy i zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z portali społecznościowych. aktualnych zagadnień w obecnej rzeczywistości.

Psycholog i pedagog szkolny:
Wanda Winnicka i Anna Kręgielewska