czwartek, 29 października 2020 roku
O szkole


Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest Pan Andrzej Gogola

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Świetlica

Zapisy do świetlicy szkolnej

Zapisy uczniów klas 0-3 do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 odbędą się dnia 1 września w godzinach 8.00-13.00 przy wejściu głównym do szkoły.

Prosimy szczególnie zapoznać się z procedurami obowiązującymi w świetlicy w czasie epidemii, które są zawarte w tym dokumencie.

Ze strony szkoły można pobrać dokumenty:

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy
Karta informacyjna dla rodziców
Oświadczenie o samodzielnym wyjściu ucznia ze szkoły
Oświadczenie o odbieraniu ucznia przez osobę małoletnią
Deklaracja godzin pobytu ucznia w szkole

 

 

W naszej szkole świetlica jest czynna w godzinach od 7.00 do 17.00. Świetlica szkolna wypełniając swoją wychowawczo-opiekuńczą rolę oferuje dzieciom udział w:

 • Zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka (czytelnictwo, opowiadanie baśni, oglądanie programów edukacyjnych, zagadki, krzyżówki, wycieczki przyrodnicze);

 • Zajęcia artystyczne (zajęcia plastyczne, umuzykalnienie, małe formy teatralne, udział w imprezach okolicznościowych);

 • Elementy wychowania fizycznego (gry i zabawy ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu);

 • Zabawy integracyjne w kącikach zainteresowań, zajęcia przy stolikach (puzzle, gry planszowe, strategiczne ,edukacyjne, przyrodnicze, logiczne).

Świetlica szkolna jest otwarta dla uczniów klas 0-III szkoły podstawowej, którzy ze względu na czas pracy rodziców muszą dłużej przebywać w szkole. Nauczyciele świetlicy ściśle współpracują z dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz z pielęgniarką. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie karty zgłoszenia.


Celem działalności świetlicy szkolnej jest:

 • zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej, udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce
  zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji
 • organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego
 • wyrabiania nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie
 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań
 • organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej
 • organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów
 • rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy
  z wychowawcami klas I - III .


Świetlica szkolna jest integralną i niezastąpioną częścią systemu wychowania szkolnego, która w racjonalny sposób organizuje dzieciom ich czas wolny przed i po lekcjach. Świetlica jako wewnątrzszkolna instytucja wychowania wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, jak i zabiegów terapeutycznych. W swych celach i zadaniach uwzględnia podstawowe funkcje czasu wolnego: odpoczynek (tj. regenerację sił fizycznych i psychicznych) rozrywkę, która wyzwala przyjemne emocje, oraz rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań. Opieka nad dzieckiem jest ważnym obowiązkiem, nie może ona się ograniczać do zapewnienia mu posiłków oraz miejsca do odrabiania lekcji i wypoczynku. Dziś naczelną pozycję zajmują zadania powiązane ściśle z samym procesem wychowania. Obydwie funkcje świetlicy, opiekuńcza i wychowawcza, są współzależne i określamy je jako zadania opiekuńczo - wychowawcze. Przeprowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań, a także wyrównywania braków wiedzy
w nauce. Uczniowie odrabiają zadania domowe, doskonalą liczenie i czytanie, wyrównują braki wiedzy korzystając z pomocy koleżeńskiej lub indywidualnej pomocy wychowawcy. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego 1.

W czasie zajęć plastyczno - technicznych dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności. Przygotowują przedstawienia, wykonują prace plastyczne, które zdobią korytarze szkoły, świetlicę i biorą udział w konkursach na szczeblu szkoły, miejskim (liczne nagrody, wyróżnienia, nagrody rzeczowe, dyplomy).

telefon bezpośredni do świetlicy:

+48 880 338 100

Joanna Reiter-Perdian
1. M. Czarniewicz, Funkcja placówki pozaszkolnej w systemie oświaty i wychowania, "Biuletyn Pedagogiczny" Pałacu Młodzieży w Warszawie, nr 4 (23), 1965, s. 2.

 

Światowy Dzień Zwierząt

Dodano: niedziela, 6 października 2019 roku
W tygodniu (01-04.10) w naszej świetlicy obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Dzieci zapoznały się z prezentacją multimedialną dotyczącą zwierząt żyjących w ZOO. Śpiewały piosenkę „Idziemy do ZOO”, słuchały wierszy i piosenek o zwierzętach z „Akademii Pana Kleksa”. Zbudowały samodzielnie z klocków nowoczesne ZOO. Wykonywały z papieru zwierzęta. Mamy nadzieję, że po cyklu zajęć uczniowie będą potrafili rozpoznawać, nazywać zwierzęta oraz rozpoznawać ich głosy. Ważne jest także zrozumienie przez ludzi sensu istnienia ogrodów zoologicznych. M.Juszczuk, A. Kapuścińska, D. Lutowska, M. Łuszczyk, J. Perdian

Dzień Chłopaka

Dodano: poniedziałek, 30 września 2019 roku
Z okazji Dnia Chłopaka chłopcy otrzymali przepiękne medale "SUPER CHŁOPAK" wykonane przez dziewczynki pod kierunkiem Pani Janiny Demskiej, Danuty Lutowskiej i Joanny Daruk. Wszystkim chłopcom życzymy wszystkiego najlepszego!

Ostatniego dnia września również klasy 0 - III świętowały Dzień Chłopaka. Każda klasa brała udział w rożnorodnych zabawach muzycznych, zręcznościowych, manualnych. Dziewczynki śpiewająco oceniały konkurencje Chłopców. Było wesoło i wszyscy świetnie się bawili :). Panie wychowawczynie przyjęły Chłopców do Klubu Dżentelmenów, a Dziewczynki nagrodziły upominkami.