niedziela, 18 sierpnia 2019 roku
Przedszkole

Patron Szkoły
PrzedmiotyNajciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest Pan Andrzej Gogola

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Rada Rodziców

na rok szkolny 2018/2019

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

GRUPA

PRZEWODNICZĄCA

Iwona Czyżewska

GR. 1

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

Anna Lubańska

GR. 3

SKARBNIK

Dorota Szcześniak

GR. 2

SEKRETARZ

Piotr Grade

GR. 4

Od 1 października 2018r., prosimy o wpłacanie składki na Radę Rodziców
do 15-stego każdego miesiąca na konto Rady Rodziców o numerze:

04 1240 1242 1111 0010 8584 7999

Prosimy, aby wpłata zawierała następujące dane:
1) pełne imię i nazwisko dziecka;
2) numer grupy;
3) m-c/m-ce, za które dokonywana jest wpłata, np.

Julia Zapała, Grupa III, 10/2018

Wysokość składki na 2018/2019 rok za miesiąc wynosi odpowiednio:

30 zł na jedno dziecko
50 zł na dwoje dzieci (30zł pierwsze +20zł drugie)

Ilość składek w roku: 10 (09/2018 - 06/2019)

 regulamin działalności Rady Rodziców Przedszkola nr 57

Informujemy, że protokoły z zebrania Rady Rodziców wywieszone są na tablicy
informacyjnej przy wejściu do przedszkola