środa, 20 października 2021 roku
Rada Rodziców


Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest Pan Andrzej Gogola

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Kliknij na interesującą Ciebie informację z lewej strony

 

Skład Prezydium Rady Rodziców
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Gdyni

 

Przewodnicząca Rady Rodziców- Izabela Ramza-Piłasiewicz
Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców- Maciej Piórkowski
Sekretarz- Julia Łachan
Skarbnik- Teresa Kornowska (pracownik szkoły- wyłączona z głosowania nad uchwałami)
Członek Rady Rodziców- Anna Raczyńska
Członek Rady Rodziców- Barbara Meyer
Członek Rady Rodziców- Marcelina Skrzypek-Czerko
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Michał Osowiecki
Członek Komisji Rewizyjnej-Marta Broniszewska
Członek Komisji Rewizyjnej- Klaudia Prądzińska


 

Kontakt


Rada rodziców naszej szkoły zaprasza do zgłaszania swoich uwag i spostrzeżeń na adres: 
 rada.rodzicow@zsp4gdynia.pl

Telefon kontaktowy:
p. Teresa Kornowska -58-629-12-69 wew.18 - pok.65