wtorek, 22 sierpnia 2017 roku

Koła Zainteresowań 2016/2017
Patron Szkoły
Przedmioty
e-dziennik

Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest pan Andrzej Gogola.

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji ABI w szkole jest pani Jolanta Fitek.

Terminarz pracy Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni
w drugim półroczu roku szkolnego 2016/2017:


16.01.- 27.01.- ferie zimowe
20.03.br. (poniedziałek) - spotkanie z rodzicami
1.04.br. (sobota) - Dzień Otwarty Szkoły
13.04.- 18.04.br. - przerwa wielkanocna w nauce
19-20-21.04.br. (środa - czwartek - piątek) testy gimnazjalne klas trzecich, dni wolne od zajęć lekcyjnych
24-28.04. br. - konsultacje z rodzicami
1-03.05.br. - święta państwowe - przerwa w nauce, 02.05.br. - dzień wolny od zajęć lekcyjnych
15.05.br.(poniedziałek) - spotkanie z rodzicami
1.06.br.(czwartek) - szkolny Dzień Sportu i Dzień Dziecka
5.06- 9.06.br. - konsultacje z rodzicami
12.06.br. (poniedziałek) - wystawienie ocen klasyfikacyjnych
14.06.br. (środa) - klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
16.06.br. (piątek) po Bożym Ciele - dzień wolny od zajęć lekcyjnych
23.06.br. (piątek) - zakończenie roku szkolnegoZARZĄDZENIE NR 313/2016
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 13 W GDYNI
W SPRAWIE WPROWADZENIA DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Gdynia, 15.09.2016 r.

§ 1
Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432) ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 46 i Gimnazjum nr 18 w Gdyni w następujących terminach, bez obowiązku odpracowania w soboty:

1. 31 października 2016 r.
2. 19 kwietnia 2017 r.
3. 20 kwietnia 2017r.
4. 21 kwietnia 2017 r.
5. 2 maja 2017 r.
6. 16 czerwca 2017 r.

W Gimnazjum nr 18 dodatkowymi dniami wolnymi będą dni próbnych testów gimnazjalnych:

1. 6 grudnia 2016 r.
2. 7 grudnia 2016 r.

§ 2
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz stronie internetowej szkoły.

Andrzej Gogola
dyrektor szkoły