Kilka słów powitania...

Witam wszystkich zainteresowanych na stronie poświęconej głównie informatyce. Znajdziesz tutaj materiały pomocne w nauce, które pomogą rozwijać Twoje zainteresowania. Dzięki tej stronie zdobędziesz informacje z interesującej Ciebie dziedziny. Jeśli trafiłeś tutaj nieprzypadkowo to na pewno dowiedziałes sie o istnieniu tej witryny na zajęciach w szkole prowadzonych przeze mnie.

Moim celem, który przyświecał mi podczas tworzenia tej strony jest pomoc Tobie w opanowaniu niezbędnego materiału, który musisz znać, aby zaliczyc semestr i następnie rok szkolny. Zawsze możesz za pośrednictwem tej strony skontaktować się ze mną, a ja postaram Ci się pomóc.

Powodzenia w zdobywaniu wiedzy       
Marek Pauli      

    Czym jest informatyka?    info

Informatyka (ang.computer science, computing science) – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji – w tym technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje, pierwotnie będąca częścią matematyki rozwinięta do osobnej dyscypliny nauki, pozostającej jednak nadal w ścisłym związku z matematyką.

    Co nazywamy technologią informacyjną?

Technologia informacyjna, IT (akronim od ang.Information Technology) - dziedzina wiedzy obejmująca informatykę (włącznie ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem używanym do tworzenia, przesyłania, prezentowania i zabezpieczania informacji), telekomunikację, narzędzia i inne technologie związane z informacją. Dostarcza ona użytkownikowi narzędzi, za pomocą których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, zarządzać i przekazywać innym ludziom.

 

AktualnościAktualności:

 

Etap szkolny
kuratoryjnego konkursu informatycznego
dla uczniów Gimnazjum

Dodano: czwartek, 7 października 2016 r.
17 listopada 2016 r. o godz. 14:00 odbył się etap szkolny kuratoryjnego konkursu informatycznego dla uczniów klas gimnazjalnych.


Uczniowie w trakcie konkursu zmagali się przez 30 minut z testem teoretycznym oraz przez 60 minut z zadaniami praktycznymi wykonywanymi na komputerze.

Wyniki:

Michał Karczewski: 21 punktów z części praktycznej i 17 punktów z części teoretycznej=38 punktów
Ania Safuryn: 16 punktów z części praktycznej i 15 punktów z części teoretycznej=31 punktów
Sara Maczkowska: 16 punktów z części praktycznej i 14 punktów z części teoretycznej=30 punktów
Maja Laskowska: 12 punktów z części praktycznej i 16 punktów z części teoretycznej=28 punktów
Wiktoria Girzelska: 8 punktów z części praktycznej i 13 punktów z części teoretycznej=21 punktów
Marta Antonowicz: 8 punktów z części praktycznej i 9 punktów z części teoretycznej=17 punktów

Zgodnie z regulaminem ramowym konkursów kuratoryjnych w roku szkolnym 2016/2017 do etapu rejonowego przechodzi uczeń, który osiągnie co najmniej 70% punktów zdobytych w etapie szkolnym. Maksymalnie z części teoretycznej można było uzyskać 20 punktów, a z części praktycznej 40 punktów. Razem można było zdobyć 60 punktów. Progiem punktowym dającym przejście do kolejnego etapu było zdobycie minimum 42 punktów. Najbliżej tego wyniku był Michał Karczewski, któremu zabrakło 4 punktów.

Mimo wszystko serdecznie gratulujemy podjętego trudu w zmaganiach konkursowych!

Dokładny zakres wiadomości i umiejętności ocenianych w konkursie z informatyki znajduje się tutaj.

Marzenia

Dodano: wtorek, 21 października 2014 r.
"Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać" - Walt Disney
Animacja wykonana przez uczennice klasy IIIgA w Zespole Szkół nr 13 w Gdyni na potrzeby realizacji projektu z informatyki.


 

 

 

Do obejrzenia plików które znajdują się na tej
stronie niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader,
który można pobrać stąd: